11.4.2017

Při výběru zámkové dlažby je třeba zvážit provozní zatížení dlažby a její estetické začlenění.


Zámková dlažba na pozemku

Zámková dlažba je velmi oblíbená pro dláždění příjezdových cest, teras či parkovacích ploch před domem. Díky mnoha možnostem barevného i tvarového řešení můžete libovolně dlažbu skládat. Při postupu přípravy podkladu je potřeba zvážit, jaké zatížení musí dlažba unést. Od toho se bude odvíjet tloušťka podloží i samotné dlažby.


Podloží pro zámkovou dlažbu

Požadavky na podkladní vrstvu zámkové dlažby jsou stanoveny normami ČSN 73 6126 – 1, ČSN 73 6124 – 1 a zvláštními předpisy TP 170 a TP 192. Než se začne provádět pokládka zámkové dlažby, je potřeba provést spádování a dokonalé zhutnění této plochy. Správné provedení podkladových vrstev je jednou z nejdůležitějších fází výstavby celé zpevněné plochy. Z čeho se bude podloží skládat je dáno geologickými podmínkami v dané lokalitě.


Podkladové vrstvy

Pro pokládku zámkové dlažby jsou ideální nestmelené podkladové vrstvy. Stmelené se používají pouze u křižovatek či zastávek dopravních prostředků. Podkladní vrstvy je potřeba vždy správně zhutnit. Hutní se jednotlivé vrstvy nebo části o tloušťce 100-150 mm. Podklad se tvoří ve spádu budoucí plochy. Tím zajistíte odtok vody z konstrukce.

 

Pokládka ložné vrstvy

Před pokládkou ložní vrstvy je potřeba změřit rovnost, výšku a sklon podkladní vrstvy. Ložní vrstva se pokládá na suchou a čistou horní podkladní vrstvu. Ložní vrstva se dělá v tloušťce 40-50 mm a je tvořena kamenivem frakce 4-8 mm.V důsledku zhutnění dojde k poklesu vrstev, proto je potřeba na to myslet a používat správné množství materiálu, aby byly dodrženy normy.

Kontaktní formulář

Jméno*
Zadejte jméno.
Email*
Zadejte email
Telefonní číslo
Zadejte telefon
Předmět*
Zadejte předmět zprávy
Zpráva*
Zadejte text zprávy
Potvrďte, že nejste robot:
Potvrďte, že nejste robot.